Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
In geen geval is Vakantiehuisjes De Hongerige Wolf aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Vakantiehuisjes De Hongerige Wolf geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Vakantiehuisjes De Hongerige Wolf geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.